ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ นักวิจัย (ภาครัฐ/เอกชน) ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ หรือยีนส์ เป็นคนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จบการศึกษาด้านสังคมวิทยา (เอกการพัฒนาชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจการเรียนด้านสังคม/การเมือง มาตั้งแต่เด็ก ส่วนนึงเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่น แถมวัยเด็กยังชอบเล่นเกม The Sim City มาก ๆ เป็นเกมสร้างเมืองและช่วยฝึกบริหารจัดการเมือง เล่นได้ข้ามวันข้ามคืน แม้โตมาก็ยังเล่นอยู่ ทั้งหมดเลยหล่อหลอมให้ตัดสินใจเลือกเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ตอนเรียนปริญญาตรีนอกจากจะทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้ว ช่วงปิดเทอมก็หาเรื่องกับเพื่อน ๆ ชวนกันจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนที่ปากน้ำประแส เริ่มจากนั่งคุยกันถกปัญหาของชุมชนและตัดสินใจรวมกลุ่มเยาวชนขึ้นมา ทำงานทั้งด้านความคิด การพัฒนา และด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน แม้ว่าสุดท้ายสมาชิกจะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคนแล้ว แต่ก็ยังคงทำงานนี้ร่วมกับชุมชนที่ปากน้ำประแสอยู่มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อจบปริญญาตรีได้มีโอกาสเริ่มงานกับรุ่นพี่และเพื่อนจาก มศว ทำงานบริหารโครงการวิจัย โดยได้รับทุนจาก สสส. ในการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมของนิสิต มจร. เป็นช่วงเวลา 4 ปี ที่ได้ประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการและทำวิจัย ได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศไปพบเห็นแนวคิดด้านการพัฒนาสังคมหลากหลายมิติ พออิ่มตัวแล้วจึงตัดสินใจออกจากงานเดิม เปลี่ยนมาทำงานตามฝัน สนองความต้องการของตัวเองอีกหนึ่งสิ่ง […]