พิชากร พิมลเสถียร

พิชากร พิมลเสถียร Corporate Sustainability พิชากร (ติ๊ก) เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจที่มีพื้นฐานจากสายงานสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบยุทธศาสตร์ธุรกิจและการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีการเก็บ กวาด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในการออกแบบยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สำหรับการบริหารธุรกิจ รวมถึงแคมเปญการสื่อสารองค์กร แบบ Omni Channels ครอบคลุมทั้ง Online – On ground และ On hands จบปริญญาตรีสายกราฟฟิค ระหว่างเรียนก็ทำงานพิเศษออกแบบและเขียนภาพประกอบให้ลูกค้าไปด้วย งานแรกหลังเรียนจบคือการเป็นครีเอทีฟในบริษัทโฆษณา ได้ทำงานให้กับลูกค้าที่เคยเห็นแต่ในทีวีและหนังสือพิมพ์ จากที่เคยแต่เห็น ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นได้สร้างสรรค์ให้คนอื่น ๆ ดูบ้างประสบการณ์การเป็น Creative และ Copywriter ในบริษัทโฆษณา ที่ต่อยอดไปจนถึงการสื่อสารองค์กร ได้ปูพื้นฐานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้าน Storytelling การเขียนบท การผลิตสื่อ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมสื่อผสมแบบมัลติมีเดีย ได้สร้างผลงานสื่อหลากรูปแบบเพื่อการสื่อสารองค์กรและการตลาดแก่องค์กรใหญ่ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ และธุรกิจขนาดใหญ่หลากหลายองค์กร ระหว่างทำงานก็จัดเวลาส่วนหนึ่งไปแบ่งปันประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ ให้นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นสิบปีหลังจบปริญญาโทจากศศินทร์ […]