จักรินทร์ ศิริมงคล

จักรินทร์ ศิริมงคล นักวิจัย (ภาคชุมชน/ประชาสังคม) จักรินทร์ ศิริมงคล ชื่อเล่นหลิน เป็นคนระยองโดยกำเนิด บ้านอยู่ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จบการศึกษา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เติบโตมาจากการเป็นเด็กกิจกรรม ที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมาจังหวัดระยอง ด้วยความที่เป็นเด็กหลังห้อง สมาธิสั้น เรียนไม่เก่งเลยไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไรนัก แต่กลับชอบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชอบถ่ายรูป ชอบเดินป่า ชอบวงสนทนา ชอบกินเบียร์ เอาจริงๆก็เติบโตมาจากวงสนทนาแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆทางสังคมในวงเหล้าเบียร์นั่นล่ะ วรรณกรรมเล่มแรก ๆ ที่อ่านและทำให้รู้สึกว่าเราก็ชอบอ่านหนังสือก็เป็นเรื่องพันธุ์หมาบ้า คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ และเรื่องที่เกี่ยวกับป่า ของอาจารย์ วัฒนา บุญยัง เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ของป่าผืนใหญ่ของภาคตะวันออกจากการพัฒนาจากภาครัฐ ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มที่ทำให้สนใจเรื่อง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากเป็นผู้เข้าร่วมก็พัฒนามาสู่คนที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ได้มีโอกาสเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ เช่น นักสืบสายน้ำ นักสืบสายลม เกมสื่อความหมายธรรมชาติ ที่นำมาทำกิจกรรมกับเด็ก เยาวชน ซึ่งเราก็ได้พัฒนาทักษะการสอนของตัวเองไปด้วยเช่นกัน จึงทำให้เราชอบและเชื่อมั่นในกระบวนการเรียนรู้ในแบบนี้มาก […]