พิชากร พิมลเสถียร

Corporate Sustainability

พิชากร (ติ๊ก) เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจที่มีพื้นฐานจากสายงานสร้างสรรค์

เชี่ยวชาญด้านการออกแบบยุทธศาสตร์ธุรกิจและการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีการเก็บ กวาด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในการออกแบบยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สำหรับการบริหารธุรกิจ รวมถึงแคมเปญการสื่อสารองค์กร แบบ Omni Channels ครอบคลุมทั้ง Online – On ground และ On hands

จบปริญญาตรีสายกราฟฟิค ระหว่างเรียนก็ทำงานพิเศษออกแบบและเขียนภาพประกอบให้ลูกค้าไปด้วย งานแรกหลังเรียนจบคือการเป็นครีเอทีฟในบริษัทโฆษณา ได้ทำงานให้กับลูกค้าที่เคยเห็นแต่ในทีวีและหนังสือพิมพ์ จากที่เคยแต่เห็น ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นได้สร้างสรรค์ให้คนอื่น ๆ ดูบ้าง
ประสบการณ์การเป็น Creative และ Copywriter ในบริษัทโฆษณา ที่ต่อยอดไปจนถึงการสื่อสารองค์กร ได้ปูพื้นฐานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้าน Storytelling การเขียนบท การผลิตสื่อ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมสื่อผสมแบบมัลติมีเดีย ได้สร้างผลงานสื่อหลากรูปแบบเพื่อการสื่อสารองค์กรและการตลาดแก่องค์กรใหญ่ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ และธุรกิจขนาดใหญ่หลากหลายองค์กร

ระหว่างทำงานก็จัดเวลาส่วนหนึ่งไปแบ่งปันประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ ให้นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นสิบปี
หลังจบปริญญาโทจากศศินทร์ ได้เข้าสู่สายงานการบริหารการตลาดและการบริหารองค์กรในธุรกิจโทรคมนาคม, Investment Banking & Venture Capital, CRM & Loyalty Marketing, ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ ผ่านประสบการณ์เข้มข้นกับนักบริหารและลูกค้าทั้งไทยและนานาชาติเป็นจำนวนมาก

ในช่วงปี 2013 เริ่มโครงการเกี่ยวกับ Carbon Footprint, สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติกับเพื่อนนิสิตเก่าศศินทร์ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป้าหมายหลักคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และได้ประยุกต์เข้าสู่การให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้วยการสร้างสมดุลย์แบบ 3P คือ Profit, People และ Planet ซึ่งทำให้เกิดความยั่งยืนแบบองค์รวมทั้งระบบ ให้เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหรือชุมชน

มีโอกาสได้ร่วมสร้างแคมเปญกับคุณโจ ภูษิต ไชยฉ่ำ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ได้รับรู้วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคุณโจ ที่มีต่อการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะเมืองระยองซึ่งเป็นบ้านเกิด ทำให้ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ระยองพัฒนาเมือง ด้วยประสบการณ์ทั้งด้านการบริหาร และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะร่วมกันทำให้ระยองเป็นเมืองที่พัฒนาเท่าเทียมรอบด้าน เพื่อความยั่งยืนทุกภาคส่วน

ปัจจุบันดูแลงานที่ปรึกษาความยั่งยืนทางธุรกิจของระยองพัฒนาเมือง เน้นการให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และวางแผนแม่แบบธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้าน Business Sustainability Strategy, Climate actions, Branding และ Community engagement

การปฏิวัติสู่ความยั่งยืน จะเป็นการปฏิวัติใหญ่แห่งมนุษยชาติยุคที่ 3 นับจากยุคปฏิวัติสู่เกษตรกรรม และยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม หากไม่สามารถสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ มนุษย์เราจะไม่สามารถบรรลุความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเกาะเกี่ยวกันทางสังคมได้เลย เมื่อเรารักโลก โลกจะรักษ์เรา

พิชากร พิมลเสถียร
Corporate Sustainability ระยองพัฒนาเมือง

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจที่มีพื้นฐานจากสายงานสร้างสรรค์
ช่วง 15 ปีแรก ผ่านประสบการณ์ทำงานด้านการโฆษณา การสร้างสรรค์ เขียนบท และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรให้แก่องค์กรอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น เครือซิเมนต์ไทย, ไทยออยล์, ซีเกต, เดอะมอลล์กรุ๊ป, แลนด์แอนด์เฮาส์, โคคาโคลา(ประเทศไทย), กรมส่งเสริมการส่งออก

หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าสู่สายงานการบริหารการตลาดและการบริหารองค์กร ในธุรกิจโทรคมนาคม, ซอฟต์แวร์, CRM & Loyalty Marketing, ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางธุรกิจแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมือง และการศึกษานอกระบบ

Business consultant

ให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน Certified Management Consultant (ICMCI)
ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบงานสำหรับ Digital Transformation แก่ธุรกิจต่างๆ เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงรากฐานองค์กร การประยุกต์ Data driven model เข้ากับสายงานต่างๆ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารโครงการ
ออกแบบคอร์สและนำสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างยุทธศาสตร์ธุรกิจ แผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารองค์กรและการตลาด
ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางธุรกิจ สำหรับองค์กร ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์

Management Skill

บริหารธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ การตลาด แบรนด์ และ Project Management
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ออกแบบผังองค์กร บริหารองค์กรด้วยระบบ Accountability

Creative Talent

ออกแบบแบรนด์ อัตลักษณ์ และการสร้างแม่แบบการใช้งานแบรนด์ทั้งระบบ
ออกแบบและผลิตเว็บไซต์สมัยใหม่ และ Learning Management Platform
ออกแบบ UXUI สำหรับสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์
Creative content creation and production

 

2564 – ปัจจุบัน
ระยองพัฒนาเมือง
ที่ปรึกษาความยั่งยืนทางธุรกิจ
2563 – ปัจจุบัน
www.avantgardesensei.com
Principal
2552 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจ การตลาด แบรนด์ และการตลาดออนไลน์
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิคส์ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ธุรกิจกีฬาและสันทนาการ
2550 – 2552
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป
2546 – 2550
บริษัท โปรไบค์ จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ
2542 – 2546
บริษัท โทเทิลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
VP Marketing Communication
Deputy Department Director, Direct Marketing
2527 – 2542
Q Group
Producer
2525 – 2527
บริษัท ประกิตแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
Creative & Copywriter

Social Contribution
2560 – 2562
การประปาส่วนภูมิภาค
อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
2555 – ปัจจุบัน
Association of Natural Disaster Prevention Industry
Advisor
2551 – 2553
กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
2531 – 2541
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษวิชา Creative Graphic

2536 – 2538
Sasin Graduate Institute of Business Administration
Master of Management
2522 – 2525
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์บัณฑิต ศิลปศึกษา
2516 – 2521
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Training

2558
IMCT X Effective Manager Inc. (Canada)
Effective CEO
2557
IMCT X ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes)
Certified Management Consultant
2545
Kepner-Tregoe & UCOM
Project Management
2533
Butterfly Institute of Technology
Sound Engineering
2530
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advanced Marketing Program

 

 

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#พิชากร