มัลลิกา ทิพย์ไชย

สถาปนิก

มัลลิกา ทิพย์ไชย หรือกิ๊ก เป็นคนระยองแต่กำเนิด เรียนประถมที่โรงเรียนอนุบาลระยอง มัธยมที่โรงเรียนระยองวิทยาคม เรียนมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม

ระหว่างเรียนปริญญาโท จนจบปริญญาโท ช่วยงานอาจารย์ ทำงานด้านผังเมือง เกี่ยวกับการจัดทำผังสีพิเศษเมืองการบินภาคตะวันออก และออกแบบปรับปรุงทัศนียภาพ ตามจุดต่างๆ ของเมือง และได้ร่วมออกแบบปรับปรุงโครงการพัฒนาเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 โครงการ คือ

  1. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าเชื่องโยงระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบ้านโป่ง และสถานีรถไฟทรงพล ผ่านถนนโฆษิตสกุล
  2. โครงการออกแบบปรับปรุงโรงหนังเฉลิมทองคำเพื่อสร้างศูนย์กีฬาเอกซ์ตรีม (Extreme Sport Center) และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นสถานีรถตู้
  3. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสาธารณะร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อสร้างทัศนียภาพอันส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณทางเข้าสระโกสินารายณ์
  4. โครงการออกแบบภูมิสัญลักษณ์หรือที่หมายตา (Landmark) บริเวณริมคลองชลประทาน เพื่อบูรณาการนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมกับมรดกวัฒนธรรมสระโกสินารายณ์
  5. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสวนป่าสาธารณะดงยางเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้ใช้จักรยานบนเส้นทางจักรยานเลียบคลองชลประทาน
  6. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานริงคลองชลประทานเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองบ้านโป่งและสระโกสินารายณ์
  7. โครงการพัฒนาเส้นทางเดินชมทัศนียภาพริมน้ำแม่กลองเพื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงลานกิจกรรมและท่าน้ำชุมชน
  8. โครงการฟื้นฟูคลองธรรมชาติรอบคุ้งพยอมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำแม่กลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

หลังจากเรียนจบ ปริญญาโท ได้มีโอกาส ออกแบบ Renovate อาคารบ้านพักเก่า ถนนยมจินดา เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสำนักงานของบริษัทระยองพัฒนาเมือง

ออกแบบปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง

Add Your Heading Text Here

มัลลิกา ทิพย์ไชย
สถาปนิก
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#มัลลิกา

มัลลิกา ทิพย์ไชย

มัลลิกา ทิพย์ไชย สถาปนิก มัลลิกา ทิพย์ไชย หรือกิ๊ก เป็นคนระยองแต่กำเนิด เรียนประถมที่โรงเรียนอนุบาลระยอง มัธยมที่โรงเรียนระยองวิทยาคม เรียนมหาวิทยาลัย...

Read More