จักรินทร์ ศิริมงคล

นักวิจัย (ภาคชุมชน/ประชาสังคม)

จักรินทร์ ศิริมงคล ชื่อเล่นหลิน เป็นคนระยองโดยกำเนิด บ้านอยู่ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จบการศึกษา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เติบโตมาจากการเป็นเด็กกิจกรรม ที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมาจังหวัดระยอง

ด้วยความที่เป็นเด็กหลังห้อง สมาธิสั้น เรียนไม่เก่งเลยไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไรนัก แต่กลับชอบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชอบถ่ายรูป ชอบเดินป่า ชอบวงสนทนา ชอบกินเบียร์ เอาจริงๆก็เติบโตมาจากวงสนทนาแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆทางสังคมในวงเหล้าเบียร์นั่นล่ะ วรรณกรรมเล่มแรก ๆ ที่อ่านและทำให้รู้สึกว่าเราก็ชอบอ่านหนังสือก็เป็นเรื่องพันธุ์หมาบ้า คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ และเรื่องที่เกี่ยวกับป่า ของอาจารย์ วัฒนา บุญยัง เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ของป่าผืนใหญ่ของภาคตะวันออกจากการพัฒนาจากภาครัฐ ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มที่ทำให้สนใจเรื่อง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จากเป็นผู้เข้าร่วมก็พัฒนามาสู่คนที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ได้มีโอกาสเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ เช่น นักสืบสายน้ำ นักสืบสายลม เกมสื่อความหมายธรรมชาติ ที่นำมาทำกิจกรรมกับเด็ก เยาวชน ซึ่งเราก็ได้พัฒนาทักษะการสอนของตัวเองไปด้วยเช่นกัน จึงทำให้เราชอบและเชื่อมั่นในกระบวนการเรียนรู้ในแบบนี้มาก เราสนใจเรื่องการศึกษาทางเลือก ที่เริ่มจากฐานชุมชน เราใช้คำว่าการศึกษาบนฐานชุมชนเพราะเราเชื่อมั่นในความรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวคนและในชุมชน

 เชื่อมั่นในประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิความเท่าเทียม จึงสนใจเรื่องการเมืองเพราะคิดว่าเราเคยเรียนรู้และเราเติบโต เราทำงาน จากฐานราก เราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากฐานรากเท่านั้น จนทำให้ไม่มองเรื่องการเมืองและปัญหาเชิงโครงสร้างเลยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบาย การรัฐประหาร การฉีกรัฐธรรมนูญ สิทธิชุมชน งบประมาณ ภาษี มันส่งผลถึงเราโดยตรง จึงทำให้เราสนใจเรื่องการเมืองมาก

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามองกว้างขึ้นคือสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เราต้องเรียนรู้และเชื่อมโยง รูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ข้อมูลข่าวสารรอบด้านขึ้น ทำให้ผมคิดว่ารูปแบบการทำงานแบบเดิมเริ่มใช้ไม่ได้ทั้งหมดกับการทำงานกับเด็กยุคใหม่ ถ้าทำงานเยาวชน ชุมชน แต่ไม่มอง สังคม การเมืองด้วย จะทำให้เรามองไม่เห็นภาพของปัญหาที่เราจะแก้ไขและก็จะเรียนรู้ไม่ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันจักรินทร์ทำงานประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐและประชาสังคมตะวันออก เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก และยังเป็นครูการศึกษาทางเลือก สอนในศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดระยอง

จักรินทร์ ศิริมงคล
นักวิจัย (ภาคชุมชน/ประชาสังคม)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#จักรินทร์