ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์

นักวิจัย (ภาคการศึกษา)

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์ หรือ ปอนด์ เป็นคนกรุงเทพที่ใช้ชีวิตอยู่ในระยองนานจนลืมไปแล้วว่าเป็นคนกรุงเทพฯ จบการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ (ครุศาสตร์อุตสหกรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มมีความคิดอยากสร้างโรงเรียนของตัวเองตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนเพราะคิดว่าโรงเรียนไม่สนุกและทำให้สนุกกว่านี้ได้

เริ่มรู้จักและสนใจงานพัฒนาสังคมตั้งแต่อยู่ชั้นมอ 3 จึงเข้าร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมาและเริ่มเห็นความสำคัญของงานการศึกษา เพราะชอบเห็นการเปลี่ยนผ่านของการเรียนรู้และความเติบโตของเด็ก จึงทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เมื่อใกล้จบเลยจับมือกับกลุ่มเพื่อนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อก่อตั้งกลุ่ม “Dot to Dot” ขึ้นโดยมีความฝันร่วมกันว่าอยากสร้างโรงเรียนที่เด็ก ๆ ได้เติบโดอย่างเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลาย และเรียนรู้เพื่อเป็น Global Citizen และ Active Citizen ต่อไป

ด้วยอุดมการณ์ในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งในมิติของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองที่มีร่วมกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่การเรียนรู้ Converstation Co-Learning Space จะสร้างผลกระทบทางสังคมด้านการศึกษาทางบวกให้กับคนในเทศบาลนครระยอง เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองแห่งความเจริญในทุกมิติ

"เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดทั้งช่วงชีวิต บวกกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิวัติเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 อย่างก้าวกระโดด พื้นที่การเรียนรู้จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ เติบโต และอยู่ร่วมกับโลกยุคใหม่ได้อย่างเป็นพลวัตร"

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์
Co Founder

2564 – ปัจจุบัน
Converstation Co-Learning Space
Co-founder, CFO

2562 – ปัจจุบัน
สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)
ประชาสัมพันธ์

2561 – ปัจจุบัน
กลุ่ม Dot to Dot
Co-founder, Instructional Designer

2554 – ปัจจุบัน
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
วิทยากรกระบวนการ

2562 – 2563
ศูนย์การเรียนบ้านซันเสร่
ผู้อำนวยการ

2560
เครือค่าย New Generation Network พรรคอนาคตใหม่
ผู้ประสานงานภาคตะวันออก

Social Contribution
2564 – ปัจจุบัน
Converstation Co-Learning Space
Co-founder, CFO

2562 – ปัจจุบัน
สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)
ประชาสัมพันธ์

2561 – ปัจจุบัน
กลุ่ม Dot to Dot
Co-founder, Instructional Designer

2554 – ปัจจุบัน
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
วิทยากรกระบวนการ

2562 – 2563
ศูนย์การเรียนบ้านซันเสร่
ผู้อำนวยการ

2560
เครือค่าย New Generation Network พรรคอนาคตใหม่
ผู้ประสานงานภาคตะวันออก

2559 – 2561
ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาศึกษาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี

Training
2562
หลักสูตร Nature Mentor
มูลนิธิโลกสีเขียว

2561
หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
มะขามป้อมอาร์ตสเปซ

หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารความคิดเชิงวิพากษ์
มะขามป้อมอาร์ตสเปซ

หลักสูตรการออกแบบห้องเรียนประชาธิปไตย
กลุ่มพลเรียน,มะขามป้อมอาร์ตสเปซ

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#ชนสรณ์